NIKK magasin år 2001 nr 1

Tema: Identitet, tillhörighet, utanförskap

Frontp_NIKKmag20011Et utvalg av ny nordisk forskning om etnisitet og kjønn. Felles for mye av forskningen som presenteres i dette nummeret, er at den utfordrer og tilbakeviser mange av forestillingene og fordommene som finnes om innvandrerkvinner. Tema for flere av artiklene er hvordan unge innvandrerjenter utvikler forskjellige strategier for å tilpasse seg to kulturer. Finsk, finlandssvensk, samisk og kvensk identitet i kjønnsperspektiv blir også belyst.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet