NIKK magasin år 2001 nr 2

Tema: Psykologins många ansikten

Frontp_NIKKmag20012Temanummer om feministisk kritikk av psykologifaget og -forskningen. Hovedartikkelen handler om psykologiens ulike identiteter gjennom tidene, fra den akademiske psykologiens begynnelse og fram til den moderne populærpsykologien som spres i media og selvhjelpsbøker. Alternative, feministiske måter å studere empiriske psykologiske kjønnsforskjeller på, blir også diskutert i dette nummeret.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet