NIKK magasin år 2002 nr 1

Tema: Bodies across borders

Frontp_NIKKmag20021Bidrag til den nordisk-baltiske informasjonskampanjen om handel med kvinner. Nesten to års undersøkende journalistikk ligger bak avsløringene i en dansk reportasje om de kriminelle nettverkene og bakmennene som selger unge kvinner som handelsvarer over grensene. En forskningsrapport har kartlagt motivene til unge jenter i de baltiske landene for å reise til Vest-Europa, hvilke måter de blir rekruttert på og holdninger i opinionen. Engelsk utgave. Utvalgte artikler på skandinavisk.

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet