NIKK magasin år 2002 nr 3

Tema: Quotas and Controversies

Frontp_NIKKmag20023Årets siste engelskspråklige utgave har blant annet fokus på kjønnskvotering og hvordan det har blitt brukt som virkemiddel for å oppnå likestilling mellom kjønnene i Norden. En begrunnelse for kjønnskvotering er relatert til prinsippet om kjønnsbalanse, mens en annen forklaringsmodell er knyttet til nytteprinsippet.

 

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet