NIKK magasin år 2003 nr 1

Tema: Seksualitet og identitet

Frontp_NIKKmag20031Seksualitet, identitet og kjønn er tema for årets første magasinutgave. De fleste av artiklene har et poststrukturalistisk eller konstruktivistisk perspektiv hvor seksuell identitet kan ses på som forhandlingsprosesser i sosio-kulturelle handlingsrom. Portrettintervju er av “Ms Queer” i Sverige, Tiina Rosenberg, docent i teatervitenskap ved Stockholms universitet. Professor Eva Lundgren kritiserer i sitt bidrag queertenkningen for å være udemokratisk, særlig fordi den gir rom for en ekspanderende mannlighet.

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet