NIKK magasin år 2003 nr 2

Tema: Hvem er klasserommets vinnere og tapere?

Frontp_NIKKmag20032 Er det mulig å forstå det som foregår i klasserommet slik at det rommer både kvinneforskningens innsikter om guttedominans og spesialpedagogikkens avviksdefinering av gutter? Hva er det ved skolesituasjonen som fremkaller voldelig aktivitet blant gutter? Hva sier læreplanene om likestilling og om homoseksualitet? Og hva er egentlig “feministisk pedagogikk”? Dette er noen av temaene som diskuteres i dette nummeret av NIKK magasin om kjønn i skolen.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet