NIKK magasin år 2003 nr 3

Tema: The Power of Gender

Frontp_NIKKmag20033 Den engelske utgaven av NIKK magasin for 2003 presenterer en sammenlignende analyse av studier om kjønn og makt i Norge og i Danmark. Studiene er en del av de offentlige maktutredningene som i høst er avsluttet i begge land. Et annet nytt forskningsprosjekt som presenteres, handler om fedrekvoten, den delen av foreldrepermisjonen som er øremerket faren. Intervjuet er med Jill Lewis som sto bak NIKK prosjektet Living for Tomorrow om HIV/AIDS forebyggende tiltak med kjønnsperspektiv overfor ungdom.

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet