NIKK magasin år 2004 nr 1

Tema: Krig, kjønn og fred

Frontp_NIKKmag20041 NIKK magasin omhandler krig og fred. Her analyseres koblingen mellom krig, terrorisme og konstruksjoner av kjønn. Den innledende artikkelen viser at “krigen mot terrorismen” etter 11. september har forsterket de tradisjonelle kjønnsroller, Krigsretorikk i et kjønnsperspektiv, voldtekt i krig og kvinner og fred i et historisk perspektiv er også blant temaene som tas opp. Elisabeth Rehn, Kofi Annans spesialutsending på Balkan, og medforfatter av UNIFEM-rapporten “Women, War and Peace” samt Finlands tidligere forsvarsminister, er portrettert i Intervjuet denne gang.


Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet