NIKK magasin år 2004 nr 2

Tema: Kvinnor i rörelse

Frontp_NIKKmag20042Kvinnebevegelsen er en av etterkrigstidens mest innflytelsesrike sosiale bevegelser og er i dag “överallt och ingenstans”. Dette påpeker temaredaktør Solveig Bergman i årets andre nummer av NIKK magasin, som tar utgangspunkt i den nordiske konferansen “Kvinnorörelser – inspiration, intervention, irritation” arrangert i Reykjavik i juni 2004. En annen av initiativtakerne til konferansen, Beatrice Halsaa, diskuterer om kvinneforskningen kan analyseres både som et resultat av kvinnebevegelsen og som en bevegelse i seg selv. Drude Dahlerup mener at kvinnebevegelsen i Norden nå er nede i en bølgedal, og hevder at de nordiske landene ikke lenger er modell i en global sammenheng, hva likestilling og kvinnerepresentasjon angår.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet