NIKK magasin år 2004 nr 3

Tema: Sexualization of Public Space

Frontp_NIKKmag20043 Seksualisering av det offentlige rom er gjennomgående tema i årets engelske utgave av NIKK magasin. Hovedartikkelen beskriver bakgrunn og mandat for forskningsprosjektet “Unge, kjønn og pornografi i Norden”, og er skrevet av prosjektlederne Susanne V. Knudsen og Anette Dina Sørensen. En annen bidragsyter i prosjektet, kjønns- og medieforsker Anja Hirdman snur om på perspektivene i sin artikkel “Mirrored Masculinity” om seksualisering og representasjon . Andre artikler omhandler temaet maskulinitet, deriblant rettssystemets håndtering av voldelige fedre og problematisering av maskulinitet i litteraturen.


Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet