NIKK magasin år 2005 nr 1

Tema: Hva er mandig og hva er umandig?

Frontp_NIKKmag20051 Redselen for å bli umanding er en konstant truende skygge for menn både som individer og gruppe, viser mannsforskningen. Dette nummeret av NIKK magasin gir en oversikt over forskningen rundt umannlighetsbegrepet og forholdet mellom ulike former for maskulinitet. Her presenteres også ny forskning innenfor områder der menn som kjønn i liten grad har vært tematisert: menns forhold til egen helse, mannlige kunder i prostitusjon, maskulititet og kunstverdi, menns status som flyktninger, mannsfellesskap i minoritetskulturer, konstruksjoner av maskulinitet i ungdomskulturer og menns forhold til mote.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet