NIKK magasin år 2005 nr 2

Tema: Kön och Våld

Frontp_NIKKmag20052 For å skape forutsetninger for nordisk samarbeid og muligheter for forskere i Norden å utveksle resultater og idéer, besluttet Nordisk ministerråd i 1999 å sette i gang et femårig nordisk forskningsprogram om kjønn og vold. Programmet er nylig avsluttet, og dette jubileumsnummeret av NIKK magasin med tema Kön och Våld gir et innblikk i dette mangfoldige og raskt ekspanderende forskningsområdet. Jubileumsnummeret inneholder også artikler med tanker om kjønnsforskningens status i dag og fremover, både i et nordisk og i et europeisk perspektiv.

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet