NIKK magasin år 2005 nr 3

Tema: Ibsen's Nora Revisited

Frontp_NIKKmag20053 The annual English edition of NIKK magasin focuses on gender analyses of the plays of Henrik Ibsen as the 100th anniversary of the death of the Norwegian playwright is celebrated all over the world.

 

Hämta publikationen i PDF

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet