NIKK magasin år 2006 nr 1

Tema: Mot en jämställd familjepolitik?

Frontp_NIKKmag20061 Nordiske kvinner har høy yrkesdeltakelse samtidig som de får relativt mange barn. En analyse av sysselsetting og familiemønstre i åtte nordeuropeiske land konkluderer med at det finnes et eget nordisk mønster. NIKK magasin 1-2006 presenterer ny forskning fra Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram som nå er avsluttet.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet