NIKK magasin år 2006 nr 2

Tema: Generation XXX: Unge og pornografi

Frontp_NIKKmag20062 Pornografi er en velkjent størrelse i nordisk ungdoms dagligliv viser resultatene av det nordiske forskningsprosjektet Unge, kjønn og pornografi i Norden, hvor forskere fra alle nordiske land har studert 14-18-åringers forhold til pornografi. De aller fleste unge har sett porno, og mange av dem bruker den aktivt. Kjønn spiller en avgjørende rolle for både forbruk og holdninger til pornografi.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet