NIKK magasin år 2007 nr 1

Tema: Religion, kjønn, makt

Frontp_NIKKmag20071 I et feministisk perspektiv er kristne og islamske kjønnsmodeller like problematiske, skriver seniorprofessor Kari Elisabeth Børresen i NIKK magasins temanummer om kjønn, makt og religion som dermed griper rett inn i samfunnsdebatten i de nordiske land. Den ”uhellige alliansen” mellom kjønn og religion, religionsvitenskapens skjulte kjønn, kristendommens negative fokus på seksualitet og manglende ”retorisk rom” for en åpen samtale om religion er tema for andre artikler skrevet av forskere fra alle de fem nordiske land.

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet