NIKK magasin år 2010 nr 2

Tema: Ligestilling i Vestnorden

Frontp_NIKKmag20102 Den globala finanskrisen och klimatförändringarna har påverkat alla nordiska länder. Men örikena Grönland, Färöarna och Island i västra Norden är särskilt drabbade. De är glesbygdssamhällen som länge har dragits med problem kring centrum och periferi. De små samhällena som ofta levt på jakt och fiske överges för de större samhällena. Kvinnor har haft lättare att överge de små samhällena, skaffa sig en högre utbildning och få ett jobb i de större samhällena eller i ett annat land. Männen – som ofta byggt sin identitet på att vara en god jägare eller fiskare – blir kvar i glesbygden. Detta nummer av NIKK magasin fokuserar på jämställdhet i Västnorden.

Läs på webben

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet