NIKK magasin år 2011 nr 1

Tema: Familjepolitik

Frontp_NIKKmag20111Jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna har försökt motverka kvinnors underläge på arbetsmarknaden genom en aktiv familjepolitik. Föräldrapenning och barnomsorg har gjort att både kvinnor och män kunnat kombinera familje- och yrkesliv. Det senaste numret av NIKK magasin ställer frågan hur mycket man kan hoppas att familjepolitiken kan lösa jämställdhetsproblemen.

 

Läs på webben

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet