NIKK magasin år 2011 nr 3

Tema: Køn og vold - Det voldelige køn? nye blikke på et gammelt problem

Frontp_NIKKmag20113Seksuelle overgreb, vold i nære relationer og drab. Vold er et stort samfundsproblem i hele Norden – og det er også en udfordring set fra et ligestillingsperspektiv. For køn, (af)magt og vold går ofte hånd i hånd. Men hvad ved vi egentligt om køn og vold anno 2011? Har vi den rigtige viden og de rette redskaber til at bekæmpe vold i et samfund, hvor tiderne skifter?

 

Läs på webben

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet