Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

Frontp_NIKKpub2010_övriga_Forskningsöversikt 2005-20092010 | av Eva Nyström
Rapporten ger en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet, skola och utbildning. De nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete berörs även helt kort. Översikten innehåller även en sammanfattande analys där jämförelser med tidigare översikt, trender och mönster inom forskningen diskuteras. Rapporten är sammanställd av Eva Nyström, fil dr i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, på uppdrag av NIKK och är en uppföljning av rapporten Køn, ligestilling og skole 1990 – 2004.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet