Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk jämställdhetspolitik med fokus på män2012 | Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och verksamhetsformer inom fältet.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet