Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

frontp_policyöversikt2012 | av Jan Wickman
Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och verksamhetsformer inom fältet.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet