Nordisk ordlista

Nordisk ordlista2015 | I de nordiska språken används begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt. Nu kan du navigera säkrare i de nordiska samtalen med NIKK:s nya språkguide!

Hämta ordlistan i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet