Litteraturöversikt om Prostitution

Ill_NIKKNordenMap2008 | Kunskapsbidrag från studenter och forskare som behandlar prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige de senaste 30 åren. Översikten innehåller också en del offentliga dokument och rapporter om prostitution och människohandel.

 

 

Danmark (PDF)

Finland (PDF)

Island (PDF)

Norge (PDF)

Sverige (PDF)


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet