På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

Frontp_NIKKpub2002_mænd og maskuliniteter_ssnr6
2002 | av Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos (red.)
Den første nordiske konferansen om menn, arbeidsliv og likestilling fant sted 28. oktober 2001 i København. Arrangementet var et samarbeid mellom Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), Nordens Faglige Samorganisasjon, Nordisk Ministerråd, Videnscenter for Ligestilling i Danmark og en nordisk arrangørgruppe. En bakgrunn for konferansen var utgivelsen av det nordiske idédokumentet “Kan menn? Menn og likestilling i arbeidslivet” i 2001.

Denne rapporten fra NIKK inneholder innlegg fra konferansens talere og foredragsholdere, og kommer med forslag til løsninger som kan gi større valgmuligheter for kvinner og menn i forhold til både arbeidsliv og familieliv.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet