Projektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik

Jämställdheter i Norden2002 | Jämställdhet mellan kvinnor och män har de senaste decennierna varit en framträdande politisk exportprodukt för alla de nordiska länderna. För omvärlden kan det ibland kan vara svårt att se mönstren – skillnaderna och likheterna – mellan länderna. I detta komparativa nordiska forskningsprojekt, som startade i liten skala 1999, studeras könsdiskurser i nordisk politisk jämställdhetsretorik och gör jämförelser mellan länderna.

Hämta introduktion till projektet i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet