Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

Frontp_NIKKpub2007_Prostitusjon i Norge_oppfatninger i fagmiljøene_20072007 | av Karianne Sørbø, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Magnhild Ravnskog Nilsen og Trude-Katrine Solberg
På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt perspektiver og oppfatninger om prostitusjon og menneskehandel i Norge i dag. Studentene har intervjuet forskere og fagfolk og også sett på hvordan og hvor mye det skrives om dette temaet i ni av de største avisene i Norge.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet