Prostitution i Norden. Forskningsrapport

Frontp_NIKKpub2008_Prostitution i Norden. Forskningsrapport

2008 | Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten beskrivs hur den rättsliga hanteringen av prostitution och människohandel i Norden har påverkats av att antalet utländska kvinnor har ökat på de nationella prostitutionsmarknaderna under de senaste tio åren. Tydligt är att samtliga nordiska länder idag står inför en ny situation. I relation till denna nya situation diskuteras hur argumenten för att kriminalisera sexköpare skiljer sig åt i de olika länderna. I rapporten berörs också bl.a. frågor som hur sexköpare chattar med varandra på nätet och hur polis och socialarbetare diskuterar och tillämpar den svenska sexköpslagen. Även resultat från en kartläggning av attityder till den svenska sexköpslagen presenteras.

Hämta rapporten i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet