Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

Frontp_Prostitution i Norden_Prostituutio Pohjoismaissa_liten2008 | Rapporten är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”, genomfört av NIKK på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna. Projektets syfte har varit att presentera och diskutera tillgänglig kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Projektet har sammanställt kunskap om prostitutionens omfattning, sociala insatser och rättslig hantering av dessa frågor. Rapporten presenterar också resultat från kvantitativa och kvalitativa studier om förhållningssätt till prostitution och människohandel. Studierna har genomförts av elva nordiska forskare. Språk: Svenska/Finska.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet