Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

2009 | av Jennie Westlund
Ramarna för den traditionella nordiska familjepolitiken utmanas från flera håll. Många familjer passar inte in i formen för en vit, västerländsk kärnfamilj bestående av ett heterosexuellt föräldrapar med gemensamma barn. Till de familjer som inte följer normen hör regnbågsfamiljerna. Hur påverkas de av familje- och välfärdspolitiken? Hur kan regnbågsföräldrar kombinera familj och arbetsliv? Erkänns regnbågsfamiljerna ens som familj? Vilka argument har använts för att driva på eller hindra lagliga rättigheter för icke-heterosexuella (och deras familjer)? Dessa är några av de frågor som författarna i denna nordiska antologi diskuterar.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet