Sammanfattning: Likalön i Norden

Likalön i Norden2019 | Kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har tagit fram Lika lön i Norden och denna kortfattade sammanfattning för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. Publikationen bygger på intervjuer och underlag från forskare, experter och tjänstepersoner inom myndigheter och departement.

Hämta sammanfattningen i PDF

Läs hela publikationen


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet