Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

Frontp_NIKKpub2000_ssnr52000 | NIKK Småskrifter nr 5: Satsningar och samarbete – Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år: av Solveig Bergman (red.)
Rapporten Satsningar och samarbete: Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år ger en översikt av den nordiska kvinno- och könsforskningens utveckling mot ökad institutionalisering och organisering samt belyser det samarbete som under de två sista decennierna av 1900-talet växte fram mellan kvinno- och könsforskare i Norden.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet