Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

2005 | På et kursus for journalister i Norden i november 2005 præsenterede nogle af Nordens fremmeste kønsforskere aktuelle forskningsresultater og analyser om prostitution, trafficking og pornografi. Kurset var arrangeret af NIKK og Nordisk Journalistcenter i samarbejde med Nationella Sekretariatet för Genusforskning i Sverige og havde til formål at præsentere kundskab og problemstillinger omkring køn og magtforhold indenfor temaerne prostitution, trafficking og pornografi. Rapporten præsenterer foredrag fra kurset i en opdateret version.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet