Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad

2002 | av Guro Karstensen (red.)
Den nordiska forskningskonferensen “Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad” ägde rum i Stockholm 28 februari-1 mars 2002. Konferensen arrangerades av NIKK i samarbete med Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet i Sverige, i samfinansiering med Nordiska ministerrådet. Arrangemanget samlade 170 kvinno-, mans- och könsforskare, politiker, jämställdhetsarbetare och journalister från hela Norden. Deltagarnas intresse var att kritiskt granska olika aspekter av de nordiska ländernas jämställdhetspolitik. Syftet med konferensen var att presentera forskningsresultat som berör jämställdhet, samt skapa dialog mellan olika grupper intresserade av viktiga ibland bortglömda eller inte alls studerade sidor och konsekvenser av nordisk jämställdhetspolitik. I den här rapporten presenteras plenumsanförandena och presentationerna från arbetsgrupperna.

Hämta publikationen  i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet