Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden : Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018

frontp_tillsammans-for-jamstalldhet2015 | Målsättningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet under programperioden 2015–2018 är att bidra till ett effektivt jämställdhetsarbete i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och att höja kunskapen om jämställdhet i Norden bland medborgare, parlamentariker och regeringar samt i Nordiska ministerrådets egna organ och projekt. Det nordiska samarbetet ska utgöra en samarbetsregion internationellt och bidra i internationella erfarenhetsutbyten t.ex. i FN. Samarbetet sker även i Nordens närområden: de baltiska staterna, nordvästra Ryssland och Arktis.

Läs mer om publikationen här

Ladda ner publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet