Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen (red)
Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets medieundersøgelser.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet