Sidor efter kategori

Kategori:  NIKK

#MeToo: Uppföljande kartläggning och expertseminarium

Hem - Om NIKK - Våra projekt - #MeToo: Uppföljande kartläggning och expertseminarium
NIKK fick under hösten 2018 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att göra en kartläggning av nordiska och baltiska åtgärder och initiativ mot sexuella trakasserier under ...

Deltid

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Deltid
Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter.

Deltid i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden
Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet gav Nordiska ministerrådet 2013 NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbete i Norden. Projektets mål var att leverera ...

Deltid i Norden 2014

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2014
Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som ...

Deltid i Norden 2015-2016

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2015-2016
Nära hälften av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. På Åland har kvinnor högre utbildning än männen, men tjänar bara 74 procent av deras lön. Medan ...

Filmer

Hem - Vårt material - Filmer
The Nordic Gender Effect at Work: Ledarskap och lika villkor på arbetsplatsen Vi har kommit långt i Norden när det gäller lika villkor på arbetsplatsen. ...

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Genusperspektiv och klimat i Arktis
Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för ...

Information till sökande

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Information till sökande
Informationen på denna sida baseras på de riktlinjer som det nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM) har beslutat om. Riktlinjerna reviderades senast den 20 december 2018. Vem kan ...

Jämställdhet i arbete med unga

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet i arbete med unga
Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. Vid ett seminarium på Nordiskt Forum i Malmö 2014 berättade organisationer från Norden och Baltikum ...

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Jämställdhet, transport och hållbar utveckling
Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport. Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum ...

Klimat

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Klimat
De nordiska länderna vill gå före internationellt och visa vägen i arbetet mot klimatförändringarna. På vissa områden är Norden världsledande, men regionen tillhör samtidigt den ...

Lokal jämställdhetsintegrering

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Lokal jämställdhetsintegrering
Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna ...

Män och jämställdhet

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Män och jämställdhet
För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och jämställdhet” prioriterat ...

Män och Jämställdhet i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Män och Jämställdhet i Norden
NIKK fick i maj 2015 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra ett projekt på området Män och Jämställdhet i Norden. Arbetet utgick ifrån tre infallsvinklar: ...

Nordic Gender Effect

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Nordic Gender Effect
Det nordiska statsministerinitiativet ”Nordic solutions to Global Challenges” syftar till att sprida nordiska erfarenheter inom miljö, jämställdhet och välfärd för ökad global hållbarhet. Nordiska Ministerrådet, ...

Nordisk jämställdhet och Europa

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk jämställdhet och Europa
De nordiska länderna framhålls ofta som förebilder för andra europeiska länder när det gäller jämställdhetsarbete. Samtidigt har jämställdhetspolitiken internationaliserats. Lagstiftningen i de nordiska länderna påverkas ...

Nordisk medieaktivism och journalistik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordisk medieaktivism och journalistik
Hur jämställda är egentligen medierna och hur ser den mediekritiska aktivismen ut? Det ville organisationerna bakom det här projektet undersöka genom att arrangera två programpunkter ...

Nordiskt nätverk mot sexköp

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Nordiskt nätverk mot sexköp
Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking ...

Offentliga rummet

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Offentliga rummet
Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar på nätet riskerar ...

Omdefiniering av nordisk feminism

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Omdefiniering av nordisk feminism
Syftet med projektet har varit att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. ...

Post 2015 – Vad händer sen?

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Post 2015 – Vad händer sen?
År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren. Det här projektet ville under 2014 främja ett ...

RC19: Nordisk jämställdhetspolitik

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - RC19: Nordisk jämställdhetspolitik
Vad kan genusforskningen erbjuda den statsvetenskapliga forskningen i Norden? Den frågan stod i fokus under ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and ...

Reklamera Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Reklamera Norden
Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 kampanjen Reklamera, som är ett initiativ mot könsdiskriminerande reklam. Kampanjen går ut på att motverka könsdiskriminerande reklam genom att låta ...

Resolution 1325 i Norden

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Resolution 1325 i Norden
De nordiska länderna har ett nära samarbete med Nato, finns på plats där det råder konflikt och medverkar i fredsprocesser, men hur prioriterade är egentligen ...

Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015

Hem - Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015
  Baserat på beslut om stödordning i MR-JÄM den 23 juni 2013. Riktlinjerna är fastställda av ÄK-JÄM den 10 december 2014. De nordiska jämställdhetsministrarna vill ...

Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution
2018-03-05 | Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s ...

Våld i unga parrelationer

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Våld i unga parrelationer
Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 ...

WIFT Nordic

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - WIFT Nordic
WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet