Sidor efter kategori

Kategori:  Norden

#MeToo: Uppföljande kartläggning och expertseminarium

Hem - Om NIKK - Våra projekt - #MeToo: Uppföljande kartläggning och expertseminarium
NIKK fick under hösten 2018 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att göra en kartläggning av nordiska och baltiska åtgärder och initiativ mot sexuella trakasserier under ...

Barnomsorg

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Barnomsorg
Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att den är ...

Deltid

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Deltid
Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter.

Deltid i Norden

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden
Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet gav Nordiska ministerrådet 2013 NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbete i Norden. Projektets mål var att leverera ...

Deltid i Norden 2013

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2013
Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och Norge. Skillnaden är något större ...

Deltid i Norden 2014

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Deltid i Norden - Deltid i Norden 2014
Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som ...

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel - Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave
Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus är de nordiska modellerna för ...

Filmer

Hem - Vårt material - Filmer
The Nordic Gender Effect at Work: Ledarskap och lika villkor på arbetsplatsen Vi har kommit långt i Norden när det gäller lika villkor på arbetsplatsen. ...

Finlands ordförandeskap 2016

Hem - Nordiska ministerrådet - Arkiv tidigare ordförandeskap - Finlands ordförandeskap 2016
2016 var Finland ordförandeland i Nordiska ministerrådet och inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet fokuserade de på arbetet mot könsbaserat våld, främjandet av jämställdhet i media ...

Flexibla arbetsarrangemang

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Flexibla arbetsarrangemang
Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, som regler ...

Föräldraledighet

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Föräldraledighet
I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att främja ...

Hat och hot på nätet

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Hat och hot på nätet
Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfältet fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, ...

Klimat

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Klimat
De nordiska länderna vill gå före internationellt och visa vägen i arbetet mot klimatförändringarna. På vissa områden är Norden världsledande, men regionen tillhör samtidigt den ...

Lika villkor på arbetsplatsen

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Lika villkor på arbetsplatsen
Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd initiativ ...

Män och jämställdhet

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Män och jämställdhet
För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och jämställdhet” prioriterat ...

Norden

Hem - Nordisk fakta - Jämställdhetspolitik - Norden
The Nordic Gender Effect at Work Jämställdhetssatsningar på arbetsmarknaden har gjort Norden till en av de mest välmående regionerna i världen. Idag arbetar fler kvinnor ...

Nordic Gender Effect

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Nordic Gender Effect
Det nordiska statsministerinitiativet ”Nordic solutions to Global Challenges” syftar till att sprida nordiska erfarenheter inom miljö, jämställdhet och välfärd för ökad global hållbarhet. Nordiska Ministerrådet, ...

Offentliga rummet

Hem - Nordisk fakta - Fördjupningar - Offentliga rummet
Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar på nätet riskerar ...

Prioriteringar 2011-2014

Hem - Nordiska ministerrådet - Prioriterade teman - Prioriteringar 2011-2014
Nordiska ministerrådet ringade in fyra teman som särskilt angelägna för jämställdhetsarbetet i Norden under åren 2011-2014. Dessa var: Jämställdhet på arbetsmarknaden Jämställdhet inom utbildning Kön, ...

Projekt som beviljats medel

Hem - Nordisk jämställdhetsfond - Sök projekt - Projekt som beviljats medel
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete för att främja jämställdheten. Därför har de inrättat en jämställdhetsfond som NIKK förvaltar. Här kan medel sökas för insatser ...

Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015

Hem - Riktlinjer för ansökan till den nordiska stödordningen för jämställdhet 2015
  Baserat på beslut om stödordning i MR-JÄM den 23 juni 2013. Riktlinjerna är fastställda av ÄK-JÄM den 10 december 2014. De nordiska jämställdhetsministrarna vill ...

Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution

Hem - Om NIKK - Våra projekt - Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution
2018-03-05 | Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s ...

Vokabulär

Hem - Nordisk fakta - Nordiska jämförelser - Vokabulär
I de nordiska språken används ofta begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt till de övriga grannspråken. NIKK har därför samlat ihop ...

Årtal

Hem - Nordisk fakta - Nordiska jämförelser - Årtal
 

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet