Sökresultat

Sökord: Island
Typ av innehåll: Nyhet, Publikation, Fakta

Antal träffar: 113


Gör en ny sökning

“Vi slåss för att utvecklingen inte ska gå bakåt”

Nyhet
FN klarar målet att halvera den extrema fattigdomen till år 2015, men det är främst män som har fått det bättre. Nordiska politiker kan spela en nyckelroll i kampen för kvinnors ekonomiska rättigheter. Det tror Gro Lindstad, ledare för den norska paraplyorganisationen Fokus - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

”Sexuella trakasserier ingår inte i jobbet”

Nyhet
Tafsande kunder och nedlåtande kollegor är vardag för många anställda i restaurangbranschen. Nu samlar nordiska fackförbund krafterna mot sexuella trakasserier. Genom ett nytt projekt vill facken väcka debatt om sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang- och turistbranschen.

#MeToo Moving forward: internationell konferens i Reykjavik

Nyhet
Vilka konsekvenser har #MeToo-rörelsen fått och hur går vi vidare nu? Det är några av de övergripande frågorna på den internationella konferensen #MeToo Moving forward i Reykjavik 17-19 september.

Aktörer i Norden går samman mot näthat

Nyhet
De nordiska länderna bör ta täten i arbetet mot hat och sexism på internet. Det var en av slutsatserna efter expertseminariet om näthat i Köpenhamn. Vi i Norden har en tradition av att använda lagstiftning för att reglera marknaden och bör göra det även på detta område, säger Emma Holten, som deltog i expertpanelen.

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014

Statistik

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014

Statistik

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010

Statistik

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010

Statistik

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010

Statistik

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014

Statistik

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013

Statistik

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013

Statistik

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010

Statistik

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010

Statistik

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)

Statistik

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012

Statistik

Ásmundur Einar Daðason

Kontakt

Bristande rättsäkerhet för nätvåldsoffer

Nyhet
Våldet mot kvinnor på nätet ökar och lagstiftningen i de nordiska länderna hänger inte med. I ett nytt nordiskt projekt intervjuas kvinnor om sina försök att få upprättelse.

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent

Statistik

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Sida
Det grønne skiftet vil kreve innovasjon og nytenkning innenfor skogbruket. Til det trengs et mangfold av kunnskap og erfaringer. Hittil har dette vært en næring ...

Ending sexual harassment – a precondition for gender equality

Publikation
2019 | Sexism, sexual harassment and other forms of gender-based harassment constitute obstacles to gender equality in the Nordic countries. Ending sexual harassment – a ...

Enhancing labour opportunities for women in the Nordic Countries

Sida
Denna jämförande studie mellan tre små och medelstora städer i Norden syftar till att identifiera och dela med sig av bästa praxis för att förbättra ...

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Sida
Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus är de nordiska modellerna för ...

Fokus på män och jämställdhet i Tórshavn i juni

Nyhet
I juni kraftsamlar Norden kring jämställdhet när man möts för två konferensdagar i Tórshavn på Färöarna. Fokus är mäns roll i jämställdhetsarbetet. Det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet tillsammans med statsministerns kontor i Island och socialdepartementet på Färöarna står värd för arrangemangen.

Fokus på våldsutövare

Nyhet
Könsrelaterat våld är ett utbrett och ihållande problem i Norden. Idag öppnar en internationell konferens som sätter fokus på förövaren. Vilka är de bästa metoderna för att bryta förövares beteende och därmed sätta stopp för våldet?

Forskningsprogram om jämställdhet i akademin

Nyhet
Mansdominansen på ledande positioner inom forskningen i Norden består. Nu utlyses ett nytt forskningsprogram, som fokuserar på framtida åtgärder.

Fortsatt satsning på jämställdhet när Island tar över Ministerrådet

Nyhet
Löneskillnader och jämställdhet i Västnorden står i fokus när Island tar över Nordiska ministerrådets ordförandeklubba. I år fyller det nordiska samarbetet kring jämställdhetsfrågor 40 år. - Vi har fortfarande mycket att lära av varandra, säger Ingi Valur Jóhannsson.

Från deltid till heltid – deltagande konferens för ett jämställt Norden

Nyhet
NIKK håller en nordisk deltagande konferens i Reykjavik 12 november 2014. Konferensen vill åstadkomma förändring: hur gör vi deltid till heltid på de nordiska arbetsmarknaderna?

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Sida
Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan ...

Får inte vara självständiga

Nyhet
Män med intellektuella funktionsnedsättningar tas ofta ifrån sin självständighet och sina rättigheter att fatta egna beslut av omgivningen. Detta får konsekvenser för deras maskulinitetsskapande.

Gemensam feministisk kamp i Norden förändrade politiken

Nyhet
Trump i Vita huset och högerpopulistiska framgångar i Europa. Det är lätt att känna sig nedstämd över det rådande världsläget. Då är det viktigt att komma ihåg de feministiska landvinningar som gjorts och den mångfacetterade kamp som pågår välden över. Idag berättar NIKK om avgörande reformer för kvinnors ekonomiska självständighet som inte blivit verklighet utan feministiskt motstånd och nordiskt samarbete.

Gender statistics Iceland

Kontakt

HUMAN TRAFFICKING – Why unaccompanied girls and boys become victims of human trafficking

Sida
The main purpose of the Nordic-Baltic Network of Policewomen (NBNP) is to focus on why unaccompanied girls and boys, young women and men arriving to ...

Här finns nycklar till hållbar jämställdhet

Nyhet
När nationella jämställdhetsmål ska bli verklighet är det kommuner och landsting som gör grovjobbet, men hur ska man göra för att lyckas? I ett nordiskt projekt berättar deltagare från olika länder om framgångsrika satsningar i deras kommuner.

Införande av könsneutralt äktenskap

Fakta

Initiativ och åtgärder efter Me too

Nyhet
Hur har Me too-rörelsen påverkat den politiska agendan i Norden och Baltikum? En färsk sammanställning från NIKK visar att länderna tagit flera olika initiativ för att hantera och förebygga sexuella trakasserier. Det handlar om alltifrån skärpt lagstiftning och utökade uppdrag för ansvariga myndigheter till breda informationskampanjer.

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012

Statistik

Intra-Nordic Workshop on SOGIE Refugees

Sida
People who flee persecution because of their sexual orientation or gender identity and expression (SOGIE) constitute a particularly vulnerable group of migrants in both asylum ...

Island stärker upp nordisk jämställdhetskalender

Nyhet
Nu finns även Island representerat i GenderKalenderN, GenderJob och GenderFund.  Det är Jafnréttisstofa, Islands nationella center för jämställdhet, som kommer att bidra med information.

Island sämst i Norden på hbtq-rättigheter

Nyhet
Island hamnar ofta i topp när det gäller rankningar över jämställdhet. Men när det gäller lagar och rättigheter för hbtq-personer har landet halkat efter sina nordiska grannländer. Det visar en europeisk rankning.

Jafnréttisstofa

Kontakt

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Sida
Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön. Ett sätt att stödja ungdomar att våga välja, och fullfölja, ett otraditionellt yrkesval är att stödja deras tidiga ...

Jämställdhet i polisorganisationer

Sida
Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera ...

Jämställdhetsarbetets riktning pekas ut i nytt program

Nyhet
Nu tar de nordiska länderna nya tag i jämställdhetsarbetet. Idag presenteras det nya samarbetsprogrammet, som sätter ramarna för jämställdhetsarbetet under åren 2019-2022.

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin

Fakta

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott

Fakta

Jämställdhetsloppa

Publikation
2014 | Framtagen av NIKK, med fakta om jämställdhet från de nordiska länderna. Loppan går bra att skriva ut i färg på vanligt A4-papper  – ...

Jämställdhetsmyndighet

Fakta

Jämställdhetsutbildning på gymnasienivå

Sida
Intresset för feminism och jämställdhet ökar i Norden. Nordiskt Forum Malmö 2014 lockade 30 000 deltagare från hela Norden. Men fortfarande behövs mer kunskap om ...

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Sida
Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är ...

Konferanse og seminar om likestilling: Hvem gjør hva? Kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet og i hjemmet

Nyhet
Hvordan påvirker kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet og i hjemmet likestilling? Hvorfor er det så få menn i omsorgsarbeid og undervisning? Hvorfor tar så få menn foreldrepermisjon? Deltar menn på hjemmefronten eller jobber kvinner mere deltid til å få hverdagen i hjemmet til å fungere? Hvem har ansvar for likestillingen på arbeidsmarkedet og i hjemmet? Har arbeidsmarkedet i utkantområder plass for kvinner og menn? Dette er blant de spørsmålene man søker svar på i Nordens hus i Torshavn den 27. Mai.

Kriminalisering av sexköp

Milstolpe

Kvennasögusafn Íslands

Kontakt

Kvenréttindafélag

Kontakt

Kvinnojourernas frivilliga kliver in när samhället brister

Nyhet
De nordiska regeringarna har satt våldet mot kvinnor på den politiska dagordningen. Ändå måste många kvinnor och barn som behöver skydd vända sig till frivilligorganisationer. Nätverket Nordiska kvinnor mot våld vill väcka politikerna och skapa diskussion om kvinnojourernas framtid.

Kvinnor lämnar glesbygden på jakt efter jämställdhet

Nyhet
Gammaldags traditioner och bristande möjligheter gör att unga kvinnor söker sig bort från glesbygden. Mönstret syns i hela Norden men är särskilt tydligt på Färöarna. Nu krävs satsningar för att vända utvecklingen menar den färöiska forskaren Erika Hayfield.

Kvoteringslag ingen ”quick fix”

Nyhet
I Norge och Island har lagar om könskvotering lyckats höja andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Frågan om instifta en liknande lag har diskuterats under många år i Sverige, men har aldrig blivit verklighet. Däremot har hoten om lagstiftning gjort skillnad.

Kærunefnd jafnréttismála

Kontakt

Könsneutral värnplikt

Milstolpe

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Sida
Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus på ...

Likalön i Norden

Publikation
2019 | Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har ...

Lokal jämställdhetsintegrering

Sida
Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna ...

Lönediskriminering på agendan i nordisk jämställdhetspolitik

Nyhet
Vilka jämställdhetsfrågor är det som sätts högt på den nordiska agendan? I flera länder i Norden antas nya riktlinjer för jämställdhetspolitiken. Att bryta könssegregationen på arbetsmarknaden och utplåna lönegapet är två prioriterade frågor i Island och Norge.

Maskulinitetsforskare kräver politiska reformer

Nyhet
Mäns roll i jämställdhetsarbetet har diskuterats under många år och nu är det dags för politikerna att agera. Det tycker flera nordiska maskulinitetsforskare. Med politiska reformer kan regeringarna höja mäns livskvalitet och förändra normer kring maskulinitet, menar forskarna.

Mediernas jämställdhetsarbete har stagnerat

Nyhet
Nätverket Allt är möjligt i Sverige samlar nordiska aktörer till diskussion om mediernas ansvar i jämställdhetsarbetet. Sexistisk reklam, medieaktivism och utmaningar inom journalistiken är några ämnen som tas under nätverkets programpunkter vid Nordiskt Forum i Malmö.

Men in Nursing Education

Sida
I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör bara 2 procent av alla sjuksköterskor på ...

Mål: Engagera män i jämställdhetsarbetet

Nyhet
Hur ser kopplingen ut mellan bristande jämställdhet och människohandel? Det är ett tema som tas upp på konferensen ”Mobilizing Men and Boys for Gender Equality in the Baltic Sea Region” den 23 maj i Reykjavik.

Många hinder för danska pappors föräldraansvar

Nyhet
De nordiska ländernas arbete med jämställt föräldraledighetsuttag lyfts ofta fram som föregångsexempel – men bilden är mer komplex än så. Olika rätt till föräldraledighet beroende på arbetsplats, motstånd från chefen, samhällets koppling mellan maskulinitet och att arbeta samt en bild av vad som anses vara ”normalt”, påverkar danska mäns knappa uttag av föräldraledighet.

Männen dominerar vita duken i Norden

Nyhet
Bara sex procent av filmerna som gick upp på bio på Island under förra året var regisserade av kvinnor. Det visar en granskning av jämställdheten inom filmutbudet i Sverige, Danmark och på Island. Resultatet presenteras under Stockholms feministiska filmfestival.

NORA Conference 2019

Sida
NORA-koferensen (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) hålls i Reykjavik den 22-24 maj, 2019. Temat är fysiska och symboliska gränser i tider av nationalistisk ...

Nordisk konferens i juni om
forskning om män och maskuliniteter

Nyhet
Nästa nordiska konferens om forskning om män och maskuliniteter äger rum på Island 4–6 juni. Islands universitet kommer att stå som värd för dynamiska diskussioner i ämnen rörande allt från olika globala maskuliniteter, män och feminism, att konfrontera sexuellt våld, maskulinitet och media, och faderskap och föräldraledighet.

Nordisk mansvecka på förslag

Nyhet
En nordisk mansvecka för att uppmärksamma mäns hälsa och livsvillkor och ett projekt som synliggör olika typer av familjer. En ny rapport ger förslag på hur Nordiska ministerrådet kan lyfta sociala frågor och hälsofrågor med ett jämställdhetsperspektiv.

Nordisk medieaktivism och journalistik

Sida
Hur jämställda är egentligen medierna och hur ser den mediekritiska aktivismen ut? Det ville organisationerna bakom det här projektet undersöka genom att arrangera två programpunkter ...

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Sida
Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftade till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och ...

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

Sida
Adgangen til at kommentere og debattere på de sociale medier anses ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men tonen kan være hård, polariserende ...

Nordiska ministrar beställer framtidsrapport om män och jämställdhet

Nyhet
Det nordiska samarbetet för att öka involveringen av män och pojkar i jämställdhetsarbetet har tagit flera steg framåt på senare tid. Nu tillsätter de nordiska jämställdhetsministrarna en arbetsgrupp som ska plocka fram de mest lyckade exemplen, ett slags framtidskatalog med handfasta förslag till prioriteringar för hur de nordiska länderna kan uppnå maximal nordisk nytta på området framöver.

Nordiskt filmprojekt vill bryta mansdominansen

Nyhet
WIFT Nordic vill lyfta kvinnorna i filmbranschen. Idag är det männen som får mest produktionsstöd och utrymme, vilket påverkar filmernas berättelser och karaktärer. Hur kan förutsättningarna för kvinnorna förbättras?

Nordiskt utbyte för unga feminister

Nyhet
Det finns ett starkt feministiskt engagemang bland ungdomar, men många känner inte till sina rättigheter. Det menar Stéphanie Thögersen på Sveriges Kvinnolobby. Organisationen leder ett nordiskt utbildningsprojekt för gymnasieungdomar.

Ny nordisk rapport om nätvåld mot kvinnor

Nyhet
Islands kvinnorättsorganisation, danska Kvinderådet och KUN i Norge har genomfört en studie om hat och hot på nätet riktat mot kvinnor, liksom om möjligheter till rättslig hjälp för dem som utsätts. Studien har möjliggjorts genom Nordisk Jämställdhetsfond i samarbete med Islands jämställdhetsfond och Islands välfärdsmyndighet. Rapportens syfte är att adressera olika typer av nätvåld, som trakasserier, hot och spridande av privat information utan medgivande, vilket möjliggörs genom ny teknologi.

Ny rapport om utmaningar i nordisk glesbygd

Nyhet
Det går inte att diskutera utmaningar som pågår i nordisk glesbygd utan att ta hänsyn till kön och jämställdhet. Det visar en ny nordisk kartläggning av forskning om kön, utbildning och befolkningsströmmar i nordiska ytterområden.

Ny webbutbildning ska utveckla skolpersonalens jämställdhetsarbete

Nyhet
Nu får skolpersonal chans att bolla jämställdhetsfrågor med kollegor i andra nordiska länder. En ny webbutbildning ska sprida kunskap och positiva exempel från skolor och förskolor i Norden.

Nyt nordisk overblik over sexisme og hadytringer

Nyhet
Sexisme og hadefulde ytringer findes både på de sociale medier og i nattelivet, og går både ud over mænd og kvinder. Sådan tegnes billedet i nyt notat ”Hadytringer og sexisme i Norden”, som Als Research har udarbejdet som opsamling på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015, hvor hadytringer og sexisme var sat på dagsordenen.

Nytt nordiskt skolmaterial ska inspirera till feministiskt engagemang

Nyhet
En ny utbildningsportal ska lära gymnasieelever i Norden om kvinnors rättigheter och inspirera till engagemang. Materialet utgår ifrån FN:s kvinnokonvention och Pekingplattformens handlingsplan.

Nyval kan stärka Islands jämställdhetsarbete

Nyhet
Jämställdhetsfrågorna har diskuterats livligt sedan skandalen kring en sexualförbrytare fällde den isländska regeringen. – Efter detta tror jag att jämställdhet kommer lyftas som en viktig fråga oavsett vem som vinner valet, säger Rakel Adolphsdóttir, chef för Islands kvinnohistoriska arkiv.

Politiskt engagerade ungdomar skräms till tystnad

Nyhet
Hur ser ungas utsatthet för näthat ut i Norden och vilka insatser görs? Det var frågor som stod på agendan under dagens seminarium i Reykjavik.

Post 2015 – Vad händer sen?

Sida
År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren. Det här projektet ville under 2014 främja ett ...

RIKK – Institute for Gender, Equality and Difference, University of Iceland

Kontakt

Rösträttskonferens lyfter dagens utmaningar

Nyhet
För 100 år sedan vanns kampen för kvinnors rösträtt på Island och i Danmark. Det uppmärksammas i dag och på fredag med en stor, internationell konferens i Reykjavik.

Samarbete ska skärpa polisens arbete mot våld

Nyhet
Polisen måste bli bättre på att upptäcka trafficking och könsrelaterat våld. Det tycker deltagarna i Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor. Imorgon träffas de i Köpenhamn för att diskutera nya verktyg i polisarbetet.

Samkönat äktenskap

Milstolpe

Sammanfattning: Likalön i Norden

Publikation
2019 | Kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att ...

Sexism inom hotell, restaurang och turism

Sida
Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman för ...

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Sida
Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasserier ...

Skilda vägval inom nordisk politik

Nyhet
De nordiska länderna framhålls ofta som en förebild när det gäller jämställdhet mellan könen och rankas högt i internationella jämförelser. Men de speglar inte hela sanningen om jämställdheten i Norden.

Stígamót

Kontakt

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Sida
Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med ...

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Statistik

Så ojämlik är vården: Män dör, kvinnor lider

Nyhet
Nordiska män behöver lära sig att gå till doktorn i tid. Nordiska kvinnor behöver bli bättre på att berätta om sin dåliga arbetsmiljö. Och de politiker som ska rusta vården gör klokt i att ta genusglasögonen på. Det framkom på konferensen "Hur mår du Norden?" i Åbo som var start på Finlands ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet.

Så ska löneskillnaderna på Island elimineras

Nyhet
Hur ska löneskillnaderna utrotas? På Island har fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regering djupdykt i frågan. De har utvecklat en lika lön-standard; ett sätt för arbetsgivare att rätta till lönediskriminering och certifieras. Nu vill landets nya jämställdhetsminister göra standarden obligatorisk för alla större arbetsplatser.

Tystnad när äldre drabbas av våld

Nyhet
De nordiska kvinnojourerna vill bryta tystnaden kring våldet mot äldre. Många vet inte vet vart de ska vända sig om de har en partner som slår, säger Sine Greve Jørgensen på den danska organisationen LOKK. - Vi behöver mer kunskap om hur våldet drabbar kvinnor i livets olika faser.

Understanding gender inequality among caregivers in aging sector in Nordic countries

Sida
The project is aimed at promoting new knowledge that contribute to the enhancement of gender equality among caregivers in aging sector. The purpose of this ...

Undersökningar av könsrelaterat våld

Fakta

Utmaningarna lika stora efter 40 år

Nyhet
De nordiska länderna toppar internationella undersökningar om jämställdhet. Men utmaningarna som gjorde att Nordiska ministerrådet 1974 beslutade att samarbeta kring jämställdhetspolitiken är i stort sett desamma. Det konstaterades vid en konferens som firade 40 år av nordiskt jämställdhetssamarbete.

Vit maskulinitet under luppen

Nyhet
Två giganter inom maskulinitetsforskning, Raewyn Connell och Michael Kimmel, inledde den nordiska konferens om maskulinitet som ägde rum i Reykjavik i förra veckan. Hur klass, etnicitet och genus samverkar, var fokus för båda.

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Sida
Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, ...

WIFT Nordic

Sida
WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, ...

Årtal

Sida
 

Öka jämställdheten inom filmutbudet i Norden

Sida
Det råder brist på jämställdhet på biodukarna i Norden. Trots att stora satsningar gjorts för att öka jämställdheten inom filmbranschen är det fortfarande framförallt mäns ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet