Sökresultat

Sökord: Norge
Typ av innehåll: Nyhet, Publikation, Fakta

Antal träffar: 164


Gör en ny sökning

“Den kultur vi måste övervinna var den egna redaktionen”

Nyhet
Jämställdhet i Norden till trots, kvinnor är underrepresenterade i medierna, och på ledande positioner i branschen dominerar män. Vad ska vi göra åt det? Det diskuterades under Nordic Gender & Media Forum i norska Bergen den 7 maj.

“Det sker ju inte ett skit”

Nyhet
Under 2017 års ordförandeskap i Nordiska ministerrådet satsar Norge på jämställdhet i arbetslivet och arrangerade i början av februari en stor nordisk konferens på temat Framtidens arbetsliv. NIKK var på plats i Oslo.

“Lederne må ta ansvar ved seksuell trakassering”

Nyhet
#MeToo flyttet søkelyset fra ofre til utøvere av seksuell trakassering. Men hva gjør ledelsen i en bedrift hvor dette foregår? Det er spørsmål som står i fokus i en ny nordisk rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet.

“Vi slåss för att utvecklingen inte ska gå bakåt”

Nyhet
FN klarar målet att halvera den extrema fattigdomen till år 2015, men det är främst män som har fått det bättre. Nordiska politiker kan spela en nyckelroll i kampen för kvinnors ekonomiska rättigheter. Det tror Gro Lindstad, ledare för den norska paraplyorganisationen Fokus - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

”Det är tydligt att vissa kroppar är oönskade”

Nyhet
Intersexpersoner opereras ofta som barn för att passa in i tvåkönsmodellen. Det görs rutinmässigt i alla nordiska länder även om ingreppen ofta inte kan motiveras medicinskt. - Läkarna tror att de kan bestämma vad som är ”det rätta” könet hos ett barn, men det kan de inte, säger Kitty Anderson, ordförande på Intersex Island.

”Mediernas juridiska ansvar måste förtydligas”

Nyhet
En stor del av den offentliga debatten sker i dag i de sociala medierna. Men tonen är ofta hätsk. Mediernas juridiska ansvar för kränkande debattinlägg är samtidigt oklart. I slutet på maj arrangeras ett seminarium om moderering av läsarkommentarer.

”Sexuella trakasserier ingår inte i jobbet”

Nyhet
Tafsande kunder och nedlåtande kollegor är vardag för många anställda i restaurangbranschen. Nu samlar nordiska fackförbund krafterna mot sexuella trakasserier. Genom ett nytt projekt vill facken väcka debatt om sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang- och turistbranschen.

50 millioner NOK til kampen mot vold i nære relasjoner

Nyhet
Regjeringen forsterker innsatsen for å hindre familievold. I en ny handlingsplan settes femti millioner kroner inn til forskning over fem år, og åtte millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner.

A care-crisis in the women-friendly welfare states?

Sida
Detta projekt vill undersöka statusen för vårdarbetet i de nordiska länderna mot bakgrund av den neoliberala vändningen i politiken och vad det har för betydelse ...

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations

Sida
Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de nordiska länderna. Detta projekt vill säkerställa ...

Abortfrågan het i Norden

Nyhet
Ska vårdpersonal kunna vägra att utföra abort? Den frågan diskuteras just nu i flera nordiska länder. I Finland har ett medborgarinitiativ fått 68 000 namnunderskrifter och nu lyfts frågan i parlamentet.

Aktörer i Norden går samman mot näthat

Nyhet
De nordiska länderna bör ta täten i arbetet mot hat och sexism på internet. Det var en av slutsatserna efter expertseminariet om näthat i Köpenhamn. Vi i Norden har en tradition av att använda lagstiftning för att reglera marknaden och bör göra det även på detta område, säger Emma Holten, som deltog i expertpanelen.

Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent

Statistik

Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014

Statistik

Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014

Statistik

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010

Statistik

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010

Statistik

Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010

Statistik

Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014

Statistik

Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013

Statistik

Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013

Statistik

Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010

Statistik

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010

Statistik

Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)

Statistik

Användare av färdtjänst möts av misstro

Nyhet
Personer som ansöker om färdtjänst måste genomgå omfattande kontroller. Det går tvärt emot insatsens syfte att skapa frihet och självständighet, visar en avhandling som jämför lagstiftningen i Danmark, Norge och Sverige.

Arbetslöshet efter kön och i procent 2012

Statistik

Barn som veks opp med lhbt-foreldre

Nyhet
Kunnskapen om barn som veks opp med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile eller transpersonar er mangelfull. Men den forskinga som finst, viser at foreldra si seksuelle orientering ikkje synest å verke negativt inn på oppvekstsituasjonen til barna. Dette kjem fram i ein ny rapport av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA.

Barne- og likestillingsdepartementet

Kontakt

Bristande rättsäkerhet för nätvåldsoffer

Nyhet
Våldet mot kvinnor på nätet ökar och lagstiftningen i de nordiska länderna hänger inte med. I ett nytt nordiskt projekt intervjuas kvinnor om sina försök att få upprättelse.

Bättre mentorer med nordiskt nätverk

Nyhet
Många organisationer och myndigheter arbetar med mentorskap, men det finns ingen knutpunkt där metoden kan utvecklas. - Det vill vi ändra, säger Goro Ree-Lindstad på norska Likestillingssenteret.

Deconstructing Structural Inequality: Gender Equality in Reindeer Herding Sámi Communities

Sida
Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. Deltagarna kommer att bidra med att samla in ...

Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent

Statistik

Doktoravhandlinger

Kontakt

Ekonomisk jämställdhet i Norden

Sida
Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighet lyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation ...

Elever som gör otraditionella yrkesval ska få bättre stöd

Nyhet
Det görs många insatser för att uppmuntra unga att bryta könsnormer genom sina utbildningsval, men när eleverna väl har gjort sina val får de ofta klara sig själva. Vad kan skolan och arbetslivet göra för att stötta? Den frågan stod i fokus under en nordisk konferens i Stockholm.

En likestilt og mangfoldig skogbruksnæring i Norden

Sida
Det grønne skiftet vil kreve innovasjon og nytenkning innenfor skogbruket. Til det trengs et mangfold av kunnskap og erfaringer. Hittil har dette vært en næring ...

En ny antologi om lhbtq-personer och åldrande

Nyhet
Den nyutkomna antologin Lhbtq-personer och åldrande – nordiska perspektiv samlar kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och åldrande utifrån studier som genomförts i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Etablering av nordiskt mentorsnätverk

Sida
Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt ...

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave

Sida
Projektet ska studera hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus är de nordiska modellerna för ...

Femdubbling av antalet män i den norska barnomsorgen

Nyhet
Att få fler män att arbeta inom barnomsorgen är ett mål i flera nordiska länder. Norge har hittills lyckats bäst på området. Sedan 1990 har antalet anställda män i barnomsorgen i Norge femdubblats. Idag är nio procent av de anställda män, vilket är betydligt mer än i de andra nordiska länderna.

Feministiska framtidsfrågor kartläggs

Nyhet
I ett nytt nordiskt projekt möts forskare och aktivister för att peka ut viktiga feministiska framtidsfrågor. ”Vi ska ta pulsen på de feministiska rörelserna”, säger projektledare Pauline Stoltz, forskare vid Aalborg Universitet i Danmark.

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Kontakt

Fokus på våldsutövare

Nyhet
Könsrelaterat våld är ett utbrett och ihållande problem i Norden. Idag öppnar en internationell konferens som sätter fokus på förövaren. Vilka är de bästa metoderna för att bryta förövares beteende och därmed sätta stopp för våldet?

Forening for kjønnsforskning i Norge

Kontakt

Forestillingen om det likestilte universitetet

Nyhet
Svenske universiteter har kommet lengst i å fornye den akademiske kulturen, de norske har gode tiltak, mens i Danmark er oppfatningen at likestilling allerede er oppnådd. Det skriver Kif-kommittéen, Kjønnsbalanse i forskning, i en nyhed om en doktorgradsavhandling med prosjektnavnet New and persistent challenges to gender equality in academia.

Forskningsprogram om jämställdhet i akademin

Nyhet
Mansdominansen på ledande positioner inom forskningen i Norden består. Nu utlyses ett nytt forskningsprogram, som fokuserar på framtida åtgärder.

Framtiden för Nordens feminismer

Sida
Hur reagerar feministiska rörelser på globala kriser, ökad rörlighet och mångfald? Hur hanteras större ojämlikhet i samhället? Vilka utmaningar står feministiska rörelser i Norden inför ...

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Sida
Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan ...

Föreningar i Norden skapar samtal om normer

Nyhet
I filmer och reklam möter unga pojkar extrema ideal. Mannen är ofta ensam och stark, och tvekar inte att bruka våld. Det nordiska MenEngage-nätverket vill skapa samtal om normerna, förändra mansrollen och bryta våldet. Idag arrangerar de konferens i Oslo.

Gemensam feministisk kamp i Norden förändrade politiken

Nyhet
Trump i Vita huset och högerpopulistiska framgångar i Europa. Det är lätt att känna sig nedstämd över det rådande världsläget. Då är det viktigt att komma ihåg de feministiska landvinningar som gjorts och den mångfacetterade kamp som pågår välden över. Idag berättar NIKK om avgörande reformer för kvinnors ekonomiska självständighet som inte blivit verklighet utan feministiskt motstånd och nordiskt samarbete.

Gender in Norway

Kontakt

Genusperspektiv och klimat i Arktis

Sida
Klimatförändringar och växande industrier har förändrat livet i nordiska och ryska Arktis. I det här projektet samverkade forskare från Finland, Sverige, Norge och Ryssland för ...

Genusvetenskapen reder ut begreppen

Nyhet
Nu sätts genusvetenskapens begrepp under lupp. Satsningar på terminologiutveckling pågår i både Norge och Sverige. Vad betyder egentligen ”hen” och ”hin”, och behövs ordet ”genus”?

Hva skjer med likestilling i Norge?

Nyhet
Valget i Norge. Etter Stortingsvalget 2017 ligger det an til at oppunder 45 prosent av stortingsrepresentantene kommer til å være kvinner. Men hva har kvinneandelen blant politikere å si for likestillingspolitikk?

Hvem orker at arbejde på fuld tid?

Nyhet
Det er ikke kun hensynet til familien, der betyder noget, når kvinder vælger deltid. Et presset arbejdsliv spiller også ind.

Här finns nycklar till hållbar jämställdhet

Nyhet
När nationella jämställdhetsmål ska bli verklighet är det kommuner och landsting som gör grovjobbet, men hur ska man göra för att lyckas? I ett nordiskt projekt berättar deltagare från olika länder om framgångsrika satsningar i deras kommuner.

Införande av könsneutralt äktenskap

Fakta

Initiativ och åtgärder efter Me too

Nyhet
Hur har Me too-rörelsen påverkat den politiska agendan i Norden och Baltikum? En färsk sammanställning från NIKK visar att länderna tagit flera olika initiativ för att hantera och förebygga sexuella trakasserier. Det handlar om alltifrån skärpt lagstiftning och utökade uppdrag för ansvariga myndigheter till breda informationskampanjer.

Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012

Statistik

Island sämst i Norden på hbtq-rättigheter

Nyhet
Island hamnar ofta i topp när det gäller rankningar över jämställdhet. Men när det gäller lagar och rättigheter för hbtq-personer har landet halkat efter sina nordiska grannländer. Det visar en europeisk rankning.

Jämställdhet i arbetslivet – ett fokus för Norge

Nyhet
I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns flera jämställdhetsproblem att lösa. Det menar Norges jämställdhetsminister, som nu tar över ledningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet.

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Sida
Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön. Ett sätt att stödja ungdomar att våga välja, och fullfölja, ett otraditionellt yrkesval är att stödja deras tidiga ...

Jämställdhet i polisorganisationer

Sida
Det huvudsakliga syftet med projektet “Women in the Police” är att fokusera på jämställdhet och mångfald i polisorganisationer. Särskilt fokus riktas mot möjligheterna att kombinera ...

Jämställdhet, transport och hållbar utveckling

Sida
Genom projektet samverkade forskare från olika nordiska länder för att synliggöra aktuell forskning om genus och transport. Inom projektet anordnades en workshop vid Nordiskt Forum ...

Jämställdhetsinsatser för anställningar inom akademin

Fakta

Jämställdhetsinsatser för offentliga kommittéer, nämnder och utskott

Fakta

Jämställdhetsmyndighet

Fakta

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv

Sida
Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är ...

Kifinfo

Kontakt

KILDEN Information Center for Gender Research in Norway

Kontakt

Kriminalisering av sexköp

Milstolpe

Krisesentersekretariatet

Kontakt

Kvinnemuseet

Kontakt

Kvinnliga nordiska filmskapare uppmärksammas med ny hemsida

Nyhet
Kvinnors insatser inom filmindustrin marginaliseras ofta. Svenska filminstitutet och Stockholms universitet har därför i samarbete med Norges nationalbibliotek och Köpenhamns universitet tagit initiativ till att lyfta kvinnliga nordiska filmarbetares bidrag till branschen via hemsidan Nordic Women in Film.

Kvinnligt nätverk för ekonomisk jämställdhet

Nyhet
Lön efter kön och pensioner som det inte går att leva på. Det är verkligheten i Norden i dag. Nu går flera kvinnoorganisationer ihop för att väcka debatt om ekonomisk jämställdhet.

Kvinnojourernas frivilliga kliver in när samhället brister

Nyhet
De nordiska regeringarna har satt våldet mot kvinnor på den politiska dagordningen. Ändå måste många kvinnor och barn som behöver skydd vända sig till frivilligorganisationer. Nätverket Nordiska kvinnor mot våld vill väcka politikerna och skapa diskussion om kvinnojourernas framtid.

Kvinnor i nordisk filmhistoria

Sida
I detta projekt, som koordinerades av Stockholms universitet, samarbetade forsknings- och minnesinstitutioner för att närma sig den nordiska filmkulturens historia utifrån ett omprövande perspektiv. Svenska ...

Kvinnors villkor i krig – En fråga för Norden

Nyhet
Kvinnor drabbas hårt av krig och när samhällen ska byggas upp är det ofta män som sätter agendan. Det är dags att de nordiska länderna tar sitt ansvar i arbetet för en rättvis fredsprocess, tycker initiativtagarna bakom den svenska organisationen Operation 1325.

Kvoteringslag ingen ”quick fix”

Nyhet
I Norge och Island har lagar om könskvotering lyckats höja andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Frågan om instifta en liknande lag har diskuterats under många år i Sverige, men har aldrig blivit verklighet. Däremot har hoten om lagstiftning gjort skillnad.

Könsneutral värnplikt

Milstolpe

Könsrelaterat våld – fokus på förövare

Sida
Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus på ...

Lag och rätt i Norden i fokus för nytt jämställdhetsprojekt

Nyhet
Rättens förmåga att skapa jämställdhet står i fokus när nordiska forskare möts i Umeå. Att lagstifta fram jämställdhet har gett framgång i Norden men alla länder har inte gått samma väg.

Lag, rätt och jämställdhet

Sida
Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd ...

LHBT-senteret

Kontakt

Likalön i Norden

Publikation
2019 | Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har ...

Likestilling i nordisk akademia – fokus i nytt forskningsprogram

Nyhet
Et fellesnordisk forskningsprogram for likestilling skal få fortgang i arbeidet med kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger i Norden. NIKK ringte Jesper Werdelin Simonsen, leder av programkomiteen for det nye programmet.

Likestilling tema i Tidsskrift for kjønnsforskning

Nyhet
Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner? Det spør Inge Henningsen og Knut Liestøl om likestilling i akademia.

Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO

Kontakt

Lokal jämställdhetsintegrering

Sida
Många nordiska kommuner och landsting arbetar med jämställdhetsintegrering, men resultaten har inte alltid fått så god spridning. Hur skiljer sig arbetet mellan de nordiska länderna ...

Lönediskriminering på agendan i nordisk jämställdhetspolitik

Nyhet
Vilka jämställdhetsfrågor är det som sätts högt på den nordiska agendan? I flera länder i Norden antas nya riktlinjer för jämställdhetspolitiken. Att bryta könssegregationen på arbetsmarknaden och utplåna lönegapet är två prioriterade frågor i Island och Norge.

Making change: för ökad jämställdhet i medierna

Nyhet
Hur kan medierna främja jämställdhet? Hur kan aktivister påverka? Hur kan forskningen bidra till att sprida kunskap om jämställdhet?

Makthandbok mot vardagsrasism

Sida
Med inspiration från den makthandbok som Interfem publicerat i Sverige ville detta projekt verka för att en motsvarighet skulle ges ut i Finland. Två nordiska ...

Mansdominans består efter höstens val

Nyhet
Att kvinnor ska ha samma politiska makt som män ses som en självklarhet, ändå står de nordiska länderna och stampar. Färöarna har fått en regering med könsbalans, men mansdominansen är fortfarande tydlig i parlamentet. Detsamma gäller efter höstens val på Åland och efter kommunvalet i Norge.

Maskulinitetsforskare kräver politiska reformer

Nyhet
Mäns roll i jämställdhetsarbetet har diskuterats under många år och nu är det dags för politikerna att agera. Det tycker flera nordiska maskulinitetsforskare. Med politiska reformer kan regeringarna höja mäns livskvalitet och förändra normer kring maskulinitet, menar forskarna.

Men Engage Norden

Sida
Sedan början av 1990-talet har det startats organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter i flera nordiska länder: Män för Jämställdhet i Sverige, Reform ...

Men in Nursing Education

Sida
I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör bara 2 procent av alla sjuksköterskor på ...

Många vill säga sitt om jämställdheten

Nyhet
Förr var jämställdheten alltid röd. Nu kan den vara blå och kanske till och med brun. Vad händer när fler vill vara med och bestämma vad jämställdhet ska innebära? Det undersöker forskare, politiker och praktiker i ett nytt nordiskt nätverk.

NIKK magasin år 2003 nr 3

Publikation
Tema: The Power of Gender

NIKK magasin år 2007 nr 2

Publikation
Tema: Gender and Parenthood

NORA Conference 2019

Sida
NORA-koferensen (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) hålls i Reykjavik den 22-24 maj, 2019. Temat är fysiska och symboliska gränser i tider av nationalistisk ...

NORA conference: Voices in Nordic Gender Research

Sida
Nordic journal of feminist and gender research, NORA, är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift med fokus på nordisk genusforskning. När Roskilde och Aalborg universitet var redaktörer ...

Nordisk jämställdhet och Europa

Sida
De nordiska länderna framhålls ofta som förebilder för andra europeiska länder när det gäller jämställdhetsarbete. Samtidigt har jämställdhetspolitiken internationaliserats. Lagstiftningen i de nordiska länderna påverkas ...

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Sida
Nordiska rådet beslutade i april 2014 att ge en rekommendation om att införa jämställdhetscertifiering av förskolor och skolor i Norden. I samband med det ville ...

Nordisk jämställdhetspolitik

Sida
Den nordiska jämställdhetsmodellen har under de senaste decennierna uppmärksammats även utanför Norden. Jämställdhet är ett gemensamt mål, men vägen dit ser olika ut i de ...

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten

Sida
I november arrangeras den första nordiska konferensen om hur man kan främja jämställdhet, mångfald och socialt förebyggande arbete inom räddningstjänsten. Konferensen är ett unikt samarbete ...

Nordisk mansvecka på förslag

Nyhet
En nordisk mansvecka för att uppmärksamma mäns hälsa och livsvillkor och ett projekt som synliggör olika typer av familjer. En ny rapport ger förslag på hur Nordiska ministerrådet kan lyfta sociala frågor och hälsofrågor med ett jämställdhetsperspektiv.

Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Sida
Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftade till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och ...

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale

Sida
Adgangen til at kommentere og debattere på de sociale medier anses ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men tonen kan være hård, polariserende ...

Nordiska feminister vill lyfta rasismen på agendan

Nyhet
Den nordiska feminismen behöver förnyas, bli mer inkluderande och de stora kvinnorörelserna måste göra upp med rasismen. Det menar Zakia Khan från Interfem som företräder ett nytt antirasistiskt, feministisk nätverk.

Nordiska ministrar beställer framtidsrapport om män och jämställdhet

Nyhet
Det nordiska samarbetet för att öka involveringen av män och pojkar i jämställdhetsarbetet har tagit flera steg framåt på senare tid. Nu tillsätter de nordiska jämställdhetsministrarna en arbetsgrupp som ska plocka fram de mest lyckade exemplen, ett slags framtidskatalog med handfasta förslag till prioriteringar för hur de nordiska länderna kan uppnå maximal nordisk nytta på området framöver.

Nordiska praktiker för förskola och skola

Sida
Frågor om jämställdhet i förskola och skola har uppmärksammats mycket på senare år, särskilt i Norden. En anledning är att ländernas jämställdhets- och diskrimineringslagar även ...

Nordiskt filmprojekt vill bryta mansdominansen

Nyhet
WIFT Nordic vill lyfta kvinnorna i filmbranschen. Idag är det männen som får mest produktionsstöd och utrymme, vilket påverkar filmernas berättelser och karaktärer. Hur kan förutsättningarna för kvinnorna förbättras?

Nordiskt nätverk mot sexköp

Sida
Den svenska sexköpslagen infördes år 1999 och har bidragit till att förändra synen på prostitution. Lagen har blivit ett viktigt redskap för att motverka trafficking ...

Nordiskt nätverk slipar argumenten mot sexköp

Nyhet
Sexhandeln är en av världens största svarta industrier, men det avskräcker inte Nordiskt nätverk mot sexköp. Nu höjer de rösten för ett samhälle fritt från prostitution.

Nordiskt nätverk stärker jämställdheten i kommunerna

Nyhet
Genom att utbyta erfarenheter av hur kommuner i de nordiska länderna arbetar med jämställdhet förbättras kvaliteten för kommuninvånarna. Företrädare för kommunorganisationerna har bildat ett nordiskt nätverk som träffas återkommande. Nätverket får understöd från den nordiska stödordning som NIKK administrerar.

Norge summerar ett händelserikt år i det nordiska samarbetet

Nyhet
Under året som gått har Norge varit ordförandeland i Nordiska ministerrådet och styrt det politiska samarbetet kring jämställdhet. Frågan kring hatfulla yttringar har uppmärksammats under tidigare ordförandeskap och Norge har arbetat vidare med frågan för att flytta fram positionerna. "Yttrandefriheten står starkt i Norden och den ska vi värna om. Vi måste tåla en skarpt formulerad debatt, men vi ska inte tolerera hatfulla yttringar", säger Solveig Horne, landets jämställdhetsminister.

Ny nordisk rapport om nätvåld mot kvinnor

Nyhet
Islands kvinnorättsorganisation, danska Kvinderådet och KUN i Norge har genomfört en studie om hat och hot på nätet riktat mot kvinnor, liksom om möjligheter till rättslig hjälp för dem som utsätts. Studien har möjliggjorts genom Nordisk Jämställdhetsfond i samarbete med Islands jämställdhetsfond och Islands välfärdsmyndighet. Rapportens syfte är att adressera olika typer av nätvåld, som trakasserier, hot och spridande av privat information utan medgivande, vilket möjliggörs genom ny teknologi.

Ny webbutbildning ska utveckla skolpersonalens jämställdhetsarbete

Nyhet
Nu får skolpersonal chans att bolla jämställdhetsfrågor med kollegor i andra nordiska länder. En ny webbutbildning ska sprida kunskap och positiva exempel från skolor och förskolor i Norden.

Nyt nordisk overblik over sexisme og hadytringer

Nyhet
Sexisme og hadefulde ytringer findes både på de sociale medier og i nattelivet, og går både ud over mænd og kvinder. Sådan tegnes billedet i nyt notat ”Hadytringer og sexisme i Norden”, som Als Research har udarbejdet som opsamling på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015, hvor hadytringer og sexisme var sat på dagsordenen.

Nytt nätverk för mäns jämställdhetsarbete

Nyhet
Mäns engagemang för jämställdhet gör att de nordiska länderna sticker ut internationellt. ”Många anser att vi är mer radikala” säger Tomas Agnemo, samordnare för det nystartade nätverket MenEngage Norden. Nätverket samlar nordiska organisationer som arbetar med män, maskuliniteter och jämställdhet.

Nätverk för nordisk jämställdhetscertifiering

Nyhet
En jämställdhetscertifiering för skolor och förskolor kan sporra pedagoger i arbetet med jämställdhet. Det tror forskaren Mervi Heikkinen, som leder ett nystartat nätverk med forskare och pedagoger från flera nordiska länder.

Olika vägar till jämställd akademi i Norden

Nyhet
Ju högre upp i den akademiska hierarkin desto färre kvinnor. Nu pågår flera nordiska satsningar på jämställdhet i akademin, initierade av regeringarna.

Omdefiniering av nordisk feminism

Sida
Syftet med projektet har varit att skapa ett nordiskt nätverk av antirasistiska feminister och en plattform för samarbete och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter. ...

Pojkar kan visst skriva!

Nyhet
Pojkar kan visst skriva! Så heter forskaren Katharina Anderssons avhandling där hon studerar vad eleverna faktiskt kan, i stället för att leta efter brister. Genom att analysera endast pojkarnas texter kunde deras förmågor undersökas och tolkas utan att samtidigt jämföras med flickornas.

Post 2015 – Vad händer sen?

Sida
År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren. Det här projektet ville under 2014 främja ett ...

Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

Publikation
2007 | av Karianne Sørbø, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Magnhild Ravnskog Nilsen og Trude-Katrine Solberg På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt ...

Rapporter visar
misslyckande med att minska våldet

Nyhet
Förekomsten av våldtäkt och sexuella övergrepp tycks inte minska trots ett utvecklat jämställdhetsarbete. Det konstaterar forskaren Siri Thoresen. Aktuella studier från Norge och Sverige visar att våldtäkt är så tabubelagt att många aldrig berättar om övergreppen.

Reform – resurssenter for menn

Kontakt

Reklamera Norden

Sida
Sveriges Kvinnolobby driver sedan 2013 kampanjen Reklamera, som är ett initiativ mot könsdiskriminerande reklam. Kampanjen går ut på att motverka könsdiskriminerande reklam genom att låta ...

Resolution 1325 i Norden

Sida
De nordiska länderna har ett nära samarbete med Nato, finns på plats där det råder konflikt och medverkar i fredsprocesser, men hur prioriterade är egentligen ...

Samarbete ska skärpa polisens arbete mot våld

Nyhet
Polisen måste bli bättre på att upptäcka trafficking och könsrelaterat våld. Det tycker deltagarna i Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor. Imorgon träffas de i Köpenhamn för att diskutera nya verktyg i polisarbetet.

Samiskt-grönländskt samarbete för jämställdhet

Nyhet
Problem med våld och missbruk sopas gärna under mattan. Särskilt i små samhällen där alla känner alla. Nu möts samiska och grönländska kvinnoorganisationer för att gemensamt lyfta frågorna i sina samfund.

Samkönat äktenskap

Milstolpe

Sammanfattning: Likalön i Norden

Publikation
2019 | Kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att ...

Sexism inom hotell, restaurang och turism

Sida
Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman för ...

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn

Sida
Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasserier ...

Skilda vägval i Norden gynnar olika grupper

Nyhet
De nordiska regeringarna lägger mycket resurser på att förbättra transporterna men vem är det som gynnas? Den demokratiska rätten till mobilitet sätts i fokus av ett nytt forskarnätverk.

Skilda vägval inom nordisk politik

Nyhet
De nordiska länderna framhålls ofta som en förebild när det gäller jämställdhet mellan könen och rankas högt i internationella jämförelser. Men de speglar inte hela sanningen om jämställdheten i Norden.

Sluten rekrytering ökar könsobalans

Nyhet
Den danske forskaren Mathias Wullum Nielsen har studerat jämställdhet i forskarvärlden - bland annat hur åtgärder, diskussion och praktik skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna. I en aktuell artikel i Nature skriver han om problemet med rekrytering utan öppen utlysning.

Statistisk sentralbyrå om likestilling

Kontakt

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Sida
Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med ...

Sverige nysatsar på jämställdhetsintegrering

Nyhet
En ny satsning från den svenska regeringen ska stötta upp jämställdhetsarbetet på statliga myndigheter. Alla de nordiska länderna arbetar med jämställdhetsintegrering men förutsättningarna ser olika ut.

Svårt att kartlägga nordiska satsningar på jämställdhetsforskning

Nyhet
Jämställdhet nämns som en av Nordens styrkor och exportvaror. Samtidigt tycker varken Norges forskningsråd eller forskare i Norge och Finland att det beviljas tillräckligt med pengar för forskning i ämnet. "Det finns ett intresse. Samtidigt är anslagen små i förhållande till samtliga medel", säger Marjut Jyrkinen, forskningschef vid Helsingfors universitet.

Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Statistik

Så ojämlik är vården: Män dör, kvinnor lider

Nyhet
Nordiska män behöver lära sig att gå till doktorn i tid. Nordiska kvinnor behöver bli bättre på att berätta om sin dåliga arbetsmiljö. Och de politiker som ska rusta vården gör klokt i att ta genusglasögonen på. Det framkom på konferensen "Hur mår du Norden?" i Åbo som var start på Finlands ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet.

Tidsskrift for kjønnsforskning

Kontakt

Tio bud på hur antifeminism och högerextremism motarbetas

Nyhet
Tio konkreta förslag på hur man motverkar våldsam och trakasserande antifeminism och högerextremism har i dagarna getts ut i en ny publikation. Skriften sammanfattar 25 experters erfarenheter och belyser för första gången problematiken i ett nordiskt perspektiv skriver Nordiska ministerrådet i ett pressmeddelande.

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

Sida
Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske Fagligt ...

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics

Sida
Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden. ...

Trine Skei Grande

Kontakt

Tystnad när äldre drabbas av våld

Nyhet
De nordiska kvinnojourerna vill bryta tystnaden kring våldet mot äldre. Många vet inte vet vart de ska vända sig om de har en partner som slår, säger Sine Greve Jørgensen på den danska organisationen LOKK. - Vi behöver mer kunskap om hur våldet drabbar kvinnor i livets olika faser.

Undersökningar av könsrelaterat våld

Fakta

Utbrett partnervåld bland unga i Norden

Nyhet
Könsrelaterat våld i unga parrelationer är utbrett i Norden. I april arrangeras en nordisk expertkonferens för att samla de bästa exemplen på hur det ska stoppas. "Det är viktigt att börja arbeta med unga i tidig ålder", säger Are Saastad, från Reform, resurssenter för menn i Norge.

Våld i unga parrelationer

Sida
Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 ...

Våld på nätet mot kvinnor i Norden

Sida
Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, ...

Välfärdsstatens förändring utforskas ur ett jämställdhetsperspektiv

Nyhet
De nordiska välfärdsstaterna har under senaste decennierna utmanats av nyliberala ideal. På vilket sätt påverkar det vårdarbetets status och vad betyder det för jämställdheten? Det ska undersökas i ett nytt nordiskt forskningsprojekt.

Värnplikt i Norge för alla

Nyhet
Hundra år efter att rösträtten i Norge blev allmän blir också värnplikten allmän - för bägge kön.

WIFT Nordic

Sida
WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, ...

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus

Sida
Syftet med konferensen Youtheq 2017 var att etablera en nordisk arena för att skapa en stark nordisk kompetens kring jämställdhet som ska kunna integreras i ...

Årtal

Sida
 

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet