Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010

LandKvinnorMän
Danmark 38%62%
Island 49%51%
Finland 52%48%
Norge 48%52%
Sverige 43%57%
Åland --
Färöarna --
Grönland --
Norden --
EU/Europa 44%56%
OECD--


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet