Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013

LandKvinnorMän
Danmark 0%100%
Island 20%80%
Finland 4%96%
Norge 15%85%
Sverige 4%96%
Åland --
Färöarna --
Grönland --
Norden --
EU/Europa 5%95%
OECD--


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet