Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010

LandKvinnorMän
Danmark 47%53%
Island --
Finland 45%55%
Norge 55%45%
Sverige 50%50%
Åland --
Färöarna --
Grönland --
Norden --
EU/Europa 46%54%
OECD--


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet