Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)

Land
Danmark 10 (1 dödad per miljon invånare) *
Island 0,4 (1 dödad per miljon invånare) *
Finland 21 (3 dödade per miljon invånare) *
Norge 7 (1 dödad per miljon invånare) *
Sverige 17 (1 dödad per miljon invånare) *
Åland - *
Färöarna - *
Grönland - *
Norden - *
EU/Europa - *
OECD- *


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet